Engelse of gewone grasparkiet?

Wij kweken met de volgende soorten parkieten:

 • Gewone grasparkieten
 • Engelse grasparkieten
 • Halve Engelse grasparkieten

De gewone grasparkiet is bij iedereen bekend. Hiervan hebben we de meeste koppels en in de meest aparte kleurtjes. Grasparkieten zijn ondernemend en actieve vogels.

De Engelse parkiet is een heel stuk grover dan de gewone parkiet. Ook zijn ze een stukje groter. Dan hebben ze vaak heel wat meer bevedering en dan met name de bakkebaarden en op het hoofd. Qua karakter zijn ze wat rustiger dan de gewone parkiet en daarmee erg makkelijk tam te maken.

Engelse parkieten worden voor tentoonstellingen steeds groter en forser gekweekt. Ook word om die reden veel inteelt toegepast. Daardoor word de huidige Engelse niet zo oud als de grasparkiet. Door de inteelt veranker je niet alleen de goede eigenschappen maar ook de slechte eigenschappen helaas. Wij kweken inteelt vrij!! Ook vinden wij tentoonstellingen niet belangrijk. De grote vogels kunnen nauwelijks meer vliegen en hebben veel last van veerproblemen. Wij willen een gezonde vogel kweken die goed vliegen kan. Dan maar een Engelse met een iets minder fors formaat. Een vogel moet kunnen vliegen. 

Engelse parkieten kunnen nog tot 7 maanden forser worden qua bevedering. Om die redenen geven wij geen garantie op het formaat daar we dit nooit met 100% zekerheid kunnen zeggen. 

De halve Engelse parkieten zijn een kruising van bovenste twee. Dit doen we om een iets grotere parkiet te krijgen en de mooie kleurtjes in de Engelse parkiet te krijgen. Deze parkietjes zijn qua karakter erg leuk. Ze hebben het ondernemende van de gewone parkietjes en het koele niet bange karakter van de Engelse. Deze parkietjes zijn ideaal voor het tam maken.Wij hebben niet constant halve Engelse in de kweek.


Voordelen Engelse parkieten:

 •  Een wat rustigere parkiet met een nieuwsgierig karakter die daardoor makkelijker tam te maken is.
 • Ze zijn wat groter van formaat.

Nadelen Engelse Parkieten:

 •  Ze worden minder oud. (ca. 5-7 jaar met uitzonderingen naar boven en naar beneden)
 • Ze vliegen minder goed doordat ze zwaarder gebouwd zijn en 1 vliegpen minder hebben dan de gewone parkiet.
 • Zijn minder actief.
 • De apartere kleurtjes komen bij de Engelse minder voor. Je ziet hier meer de standaard kleurslagen. Dit doordat het voornamelijk een tentoonstellingsvogel is.

Voordelen grasparkiet:

 •  Actieve nieuwsgierige vogel
 • Zijn klein
 • Hebben vele mooie kleuren
 • Worden ouder (ca. 5-10 jaar met uitschieters naar boven en beneden)

Nadelen grasparkiet:

 •  Door het actieve karakter is het tam maken vaak iets moeilijker.

 Of je nu een Engelse neemt of een gewone grasparkiet belangrijk zijn volgende punten.

 • Vogels maken lawaai.
 • Vogels maken rommel
 • Vogels veroorzaken stof
 • Vogels hebben de ruimte nodig dus ook het vrij rond vliegen enkele uren per dag.
 • Vogels kosten ook geld. Denkend aan dierenartskosten maar ook met alleen een zaadmengsel en water ben je er niet.
 • Vogels kunnen oud worden.
 • Ook vogels hebben oppas nodig tijdens de vakantie
 • enz.